https://horowitz.nl/geneal.htm#pauldevries

. Met mijn neefje Paul praatte ik heel graag over sterrenkunde en theoretische natuurkunde. Als jongen van 14 jaar was Paul trekker van een clubje met belangstellenden in sterrenkunde, en ik sprak graag met hem over sterrenkundige objecten.
. En tot enkele jaren geleden vertelde Paul me tijdens strandwandelingen uitgebreid over zijn ideeen over puntroosters met multiloops als basis voor ruimte en tijd. Paul heeft uitgebreide notities hierover geschreven, helaas nooit uitgegeven naar mijn weten, hij vond ze steeds maar niet klaar voor publicatie.
. Ik zou graag willen helpen om deze aantekeningen publiekelijk bekend te maken, misschien door delen ervan online te zetten. Misschien gaan ze enige inspiratie geven voor (andere) theoretische fysici en dragen zo ietsje bij aan de ontwikkeling in het begrijpen van de natuurwetten.

Leo Horowitz.nl